Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Община Родопи

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН


Влизането на външни лица в сградата на община "Родопи" без предпазна маска и ръкавици е СТРОГО ЗАБРАНЕНО !


Данък при придобиване на имущества по възмезден начин e 3 % от 01.01.2021г. съгласно решение № 454/29.12.2020 г. на Общински съвет Родопи


Скица-виза за селата: с.Първенец, с.Марково, с.Крумово и с.Ягодово се издават само след представяне на оригинална скица в мащаб: 1:1000 от Службата по геодезия картография и кадастър - Пловдив: пл.“Съединение“3, офис 306


Скици за всички имоти, в населените места: с.Първенец, с.Марково, с.Крумово и с.Ягодово, се издават само в Службата по геодезия картография и кадастър - Пловдив: пл.“Съединение“3, офис 306


Скици за всички земеделски имоти, се издават само в Службата по геодезия картография и кадастър - Пловдив: пл.“Съединение“3, офис 306


[15 Януари 2021]  Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 15.01.2021г. /петък/ е до 16ч.


[12 Януари 2021] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 12.01.2021г. е обявен оранжев и жълт код за значителни валежи от дъжд в отделни области, както и жълт код за заледявания и поледици: [Прочети]


[08 Януари 2021]  Данък при придобиване на имущества по възмезден начин e 3 % от 01.01.2021г. съгласно решение № 454/29.12.2020 г. на Общински съвет Родопи.


[08 Януари 2021]  Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 08.01.2021г. /петък/ е до 16ч.


[04 Януари 2021] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 04.01.2021г. е обявен оранжев и жълт код за значителни валежи от дъжд в отделни области и сняг в планинските райони: [Прочети]


[16 Ноември 2020] Във връзка с гроздоберна кампания 2020г., Изпълнителната агенция по лозата и виното напомня на всички производители на винено грозде за задължението им, да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г.: [Прочети]


[05 Ноември 2020] Заповед на Кмета на община "Родопи" за прием от всички кметства по населените места на територията на община "Родопи" на всички Заявления за административни услуги, изброени в Приложение 1: [Прочети Заповед и Приложение1]


[26 Октомври 2020] Уведомление за промяна на работното време на община "Родопи", считано от 02.11.2020г., както следва:

  начало - 8:30ч., обедна почивка - 12:30ч. - 13:00ч., край - 17:00ч., : [Прочети Заповед]


[08 Май 2020] Докладна записка с Вх.№ 94Г-334-20/27.4.2020г. относно даване на съгласие за освобождаване изцяло от задължението за заплащане на вноските за наем или за ползване на общински нежилищни имоти на територията на Община „Родопи”, от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.: [Решение], [Приложение 1], [Приложение 2]


[07 Април 2020] Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив стартира провеждане на дистанционни форми на електронна комуникация.
В тази връзка ще бъдат провеждани виртуални информационни консултации със заинтересовани страни – земеделски производители,  представители на фирми, читалища, училища и други от всички населени места в област Пловдив.
За заявяване на консултация, моля свържете се с нас на тел.: 032/262000 или на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


[02 Април 2020] Препоръка на Министъра на здравеопазването за носене на лични предпазни средства: [Прочети]


[27 Март 2020] Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за промяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България: [Прочети]


[19 Март 2020] Заповеди № РД-01-138/19.03.2020г. и № РД-01-139/19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за промяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България: [Прочети]


[16 Март 2020] Заповед на Кмета на Община „Родопи“ - обл. Пловдив за промяна на противоепидемичните мерки на територията на община "Родопи": [Прочети]


[13 Март 2020] Заповед на Кмета на Община „Родопи“ - обл. Пловдив за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община "Родопи": [Прочети]


[13 Март 2020] Съобщение на Българския Кардиологичен Институт, във връзка с успешното справяне с кризата и в защитата срещу COVID 19: [Прочети]


[12 Март 2020] Заповед на Кмета на Община „Родопи“, относно предприемане на мерки във връзка със завишената заболеваемост от ГРИП, ОРЗ, регистрирането на случаи на COVID-19 и решения на Общинския кризисен щаб: [Прочети]


[10 Март 2020] Община „Родопи“ съобщава, че поради епидемиологичната обстановка приемното време на общинската администрация / Кмет, Зам.-кметове, Гл.архитект, техническа служба / се преустановява !


[27 Февруари 2020] Община „Родопи“ съобщава, че на база извършен от РЗИ - Пловдив анализ на водата в с.Брестовица, е установено завишаване стойностите на манган в питейната вода на селото. В тази връзка се забранява използването на водата в с.Брестовица за пиене и приготвяне на храна! Водата може да се използва само за битови цели.


Правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж


Според европейските правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж, пътищата се делят на четири категории:
НИВО А - над 4000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 3 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 2 часа
НИВО Б - 4000 – 2000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 5 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 3 часа
НИВО В – 2000 - 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 7 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 5 часа
НИВО Г - под 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 10 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 8 часа.


                                                                                                                                                                                                                                                  Архив на новините

 

Родопи в кадър