Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home с.Първенец

с.Първенец

alt

География


Разположено на стратегическо място - покрай река Върлищица, само на десетина километра южно от Пловдив. Граничи със селата Марково, Брестовица, Храбрино и град Пловдив (квартал Коматево), който се намира на около 3 километра.

История

Село Първенец има богата история. От античността, през средновековието и най-вече Възраждането, когато в селото има оживена стопанска и духовна дейност. Различните епохи дават отражение и на името на селището – Върлово, Дермендере, Фердинандово.Във Върлово е построена една от най-старите църкви – “Света Фотиния” – около 1700 г. В Дермендере през 1846 г. от братята Гюмюшгердан e създадена втората фабрика в България, а в началото на 20 век във Фердинандово се заражда интензивно земеделие и се активизира местната търговия. Селото е неразривно свързано и с най-българското дело – Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
На 25 и 26 юли 2005 г. се навършват 120 години от заседанието на БТЦРК (Българския таен централен революционен комитет) в Дермендере, на което се избира нов състав на комитета
alt

 (председател - Захари Стоянов и членове : Иван Андонов, Иван Стоянович, Димитър Ризов и Коста Паница) и се взема решение да се осъществи Съединението на Княжество България с Източна Румелия.Демокрацията е посрещната радушно в селото, но след 1989 г. се заличават до голяма степен постиженията в областта на селскостопанското производство, на които селището дължи и последното си име – Първенец. Въпреки това, днес жителите на Първенец се адаптират към новите предизвикателства в България и в света, а читалището и училището неизменно се грижат за духовния и културен живот в този край, богат на история и традиции.


Културни и природни забележителности

alt Годината на създаването на читалището е спорна. Данни за наличие на читалищна дейност има от 1908 г.,когато се смята,че група от най-будните и прогресивни хора от селото, членове на кооперацията, са създали читалището. През този период то е било средище на културно-масовата работа в селото. До 1914 г. читалището се е помещавало в дюкяна на баба Божия, майка на Иван Китов, а по-късно, заради скъпия наем,

било преместено в дюкяна на Ангел Ковачев. От 1920 г. бил създаден и драмсъстав.Това се оказва най-подходящата форма за набиране на средства за просъществуването на читалището.Първите представени пиеси са "Иванко-убиецът на Асеня" и "Скъперникът" , които са се играели в старото училище. През месец март 1928 г. на Общо събрание на кооперацията било решено тя вече да не счита читалището за свое подразделение. Тогава група интелектуалци се събрали и на 01.04.1928 г. основали ново самостоятелно народно читалище в селото,на което дали името "Съзнание" и приели Устава на народните на читалища.Читалището не е имало своя материална база.От 1929 г. читалището в Първенец има по-добре организирана дейност, а от 1930 г. е назначен постоянен библиотекар. Библиотеката и читалнята се нанасят в дома на Георги Балеев-на партера. През 1932 г. се създава първото Въздържателно дружество. През 1934 г. е бил закупен читалищният радиоапарат. През1947 г. Управителният съвет на читалището има 9 членове.1948 г. е годината,в която се активира дейността на народния университет, в който се изнасят сказки и доклади: "Читалището като фактор за духовен и материален напредък"-Н.Стефанов "Семейство,детство и живот"-Христо Въргов "Вредите от алкохолните напитки"-Д. Въртоломеев "Наука и религия"-Д.Въртоломеев За отбелязване е, че сказките, докладите и забавите са били единствените развлечения на населението. Самодейните състави при читалището от този период били: драмсъстав, хоров състав, танцова трупа с оркестър. Нивото на подготовка на тези читалищни форми било много високо. В драмсъстава участвали около 35 самодейци,които са изнасяли многобройни представления в селото и окръга.Репертоарът на драмсъстава включва пиесите "Мандрата", "Пожар", "Боряна", "Неразделни", "Грях", "Чутна Яна" и др. През 1955 г. ръководството на читалището прави предложение да бъдат отпуснати средства за построяването на нов читалищен дом.Две години по-късно започва строителството на сградата.През същата година е създадена детската музикална школа по акордеон, която е била посещавана от 20 деца. В началото на 60-те години е сформирана група за художествено слово.През 1961 г. в танцовия състав участвали 18 човека. На 02.08.1961 г.читалището се премества в новата сграда. През последните години в читалището е имало детски тамбурашки оркестър, основан през 1970 г.,който е лауреат на IV, V и VI републикански фестивали на художествената самодейност.Ръководител на състава в продължение на 25 години е Михаил Балеев. От 1984 г. в читалището се води детски танцов състав с 24 деца и група за художествено слово с 8 самодееца.
Редовни събития

    Празникът на селото, на който се прави и традиционният събор, е на 21 май, празник на "Св. Св. Константин и Елена".
    На почит е празника Сирни заговезни. В навечерието на Сирни Заговезни по традиция читалището организира бал с маски.Денят се чества с карнавално шествие и конкурс за най-оригинален карнавален костюм и маска \индивидуално и групово участие\ и фолклорна програма.


Днес читалището развива богата самодейност. Наблюдана се траен интерес от страна на населението към формите на извънкласна работа за децата и младежите и за различни възрастови групи в организирането на самодейни състави, школи, групи и клубове по интереси. В сградата има голяма сцена, подходяща за всякакви изяви.Към читалището са създадени детска танцова фолклорна школа,фолклорен танцов състав "ЖАРАВА",литературен клуб "Откровение", Театрален състав за деца и възрастни, школа за спортни и модерни танци за деца, детска лятна занималня и др.Ръководството на читалището съвместно с институциите оа местно и общинско равнище и със самодейците всеотдайно работи по посока на приобщаване на населението на Първенец към спазване на фолклорните традиции на селото и обогатяването на културния живот на хората.

 

ВИЖ ФОТОГАЛЕРИЯТА

Информацията за тази статия е взета от Уикипедия

 

Родопи в кадър