Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home с.Ягодово

с.Ягодово

География

alt Село Ягодово се намира в центъра на Тракийската низина, на 6 км от град Пловдив, в посока: след квартал Тракия. С Пловдив го свързва освен междуградски, така и градски транспорт — линия 22. Предстои присъединяване на Ягодово към община Пловдив.
История
Ягодово е образувано през 1942 година от сливането на селата Катунско Конаре и Богоридево. Селото се е намирало на пътя за Цариград и е било непрестанно ограбвано от преминаващи турци. Поради тази причина е преместено на сегашното си място.

Името на селото идва от основният поминък на хората преди години — отглеждането на ягоди. В момента за съжаление тази традиция е отмряла. Дори в момента се отглеждат предимно моркови , зеле и тикви . Землището на селото има богата история.В местността "Айгъра" от землището му има следи старо тракийско селище и могилен некропол от 7 на брой могили от периода VI-I.пр.н.е. Намират се големи и малки ломени камъни,фрагменти от тухли с хоросанова замазка и др.Нумизматичният материал добит от селището,като единични находки на монети,намирани при селскостопански работи от местни жители е следният/всички монети се съраняват във фонда на Арх.музей - Пловдив - виж инв.№5969-5973/: - драхма,сребро от типа "Силен и Нимфа"//IV в.пр.н.е./ - 1,инв.№5971; - Статер,фуре/бронзово ядро със посребряване/ от типа "Силен и нимфа"/V-IV в.пр.н.е./ - 1,инв.№ 5970; - бронзови тракийски монети на: цар Аматок II/359-351 г.пр.н.е./-1,инв.№5969;Терес II/351-347 г.пр.н.е./-1,инв.№5972;Адей/270/260-245/240 г.пр.н.е./-1,частно притежание;бронзова монета на тракийския град Одрюза от "Тип 1"/II-I в.пр.н.е./-1,инв.№5973. Общ брой:6./Лит.:К.Кисьов - "Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на р.Стряма през втората пол. на I хил.пр.Хр.",Сф,изд."Агато",2004 г.,стр.25-26 и табла XXIX-XXX с изображенията на монетите - б.а.,Л.В./. Според устни сведения на информатор от Асеновград,от селището в местността "Айгъра",произхождат още 2 монети на Одрюза,но от по-лошия "Тип 2",датиран от периода III-II в.пр.н.е./Личен архив - Любомир Василев.Непубликувани материали.В момента се събира материал за докторска дисертация на тема - "Тракийски и римски селища в източната част на Пловдивска област VI.пр.н.е.-V в. от н.е." - б.а.,Л.В./. Предполага се,че селото е съществувало преди падането на България под османска власт. Кукленския псалтир на цар Иван Александър от 1337 г.,съхраняван в Националната библиотека "Св.св.Кирил и Методий" в София е открит през 1887 г.,не къде да е,а точно във село Ягодово,където все още е бил в употреба и местният свещеник е служел по него. През османското владичество селото е било със войнушки статут.В джелепкешанския регистър от 1576 г. се споменава под името "Юнд огланъ",спадащо към нахия Конуш от каза Филибе/т.е. пловдивската каза,б.а.,Л.В./.Обстоятелството,че един от споменатите 6-ма овцевъди е бил някой си "поп Войно"/Извори за българската история,том 16,Сф,БАН,1972 г.,стр.47/,говори,че към годината на съставянето на регистъра - 1576 г.,в Ягодово е съществувала църква.
Религии

Мнозинството от жителите на село Ягодово са православни християни. В селото има два православни храма: стария параклис и новата църква. Параклисът се намира в двора на детската градина и е постоянно отворен. До него има чешма с изворна вода. Новата църква се намира срещу училището и е дом на двойка щъркели, които се връщат в гнездото си, построено над църквата, всяка пролет за последните 30 години. В двора на църквата е домът и на местния свещеник. alt
alt


Обществени институции

В Ягодово има детска градина, основно училище и читалище с функционираща библиотека.

Редовни събития

Празникът на селото е на Петровден (29 юни). Тогава се провежда ежегоден събор на „Кабата“ — стадиона на селото. Също така в Ягодово се организират ежегодно детски литературни дни. Също така се провежда и фестивалът " На Петровден с хоро".

ВИЖ ФОТОГАЛЕРИЯТА

Информацията за тази статия е взета от Уикипедия

 

Родопи в кадър