Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Планове


Име на документ
1

Годишен план за развитие на социалните услуги в община "Родопи" - 2011г.

2

План за енергийна ефективност на община "Родопи" - 2012 - 2015г.

3

План за младежта, община Родопи - 2013г.

4

Общински план за развитие на община Родопи за периода 2014 - 2020г.

5

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 - 2020г.) за 2015г.

6

Общински план за интегриране на ромите 2014 - 2020г.

7

План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на община "Родопи"

8

Годишен план за развитие на социалните услуги в община "Родопи" - 2017г.

9

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 - 2020г) за 2017г.

10

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община "Родопи" - 2018г.

11

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 - 2020г.) за 2018г.

12

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община "Родопи" - 2019г.

13

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 - 2020г.) за 2020г.

 

 

Родопи в кадър