Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Програми


 Име на документ
1

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост 2013г.

2

Програма за опазване на околната среда

3

Общинска програма за закрила на детето 2011г

4

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост 2012г.

5

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община "Родопи" 2013-2017г

6

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община "Родопи" 2012-2015г.

7

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015г.

8

Програма /дългосрочна/ за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2023г.

9

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА „РОДОПИ” ПРЕЗ 2014 Г.
10

Програма за развитие на интензивното земеделие в община Родопи 2014-2020г.

11

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2015г.

12

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2016г.

13

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община "Родопи" 2016-2019г.

14

Общинска програма за закрила на детето 2016г

15

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2017г.

16

Общинска програма за закрила на детето за 2017г.

17

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2018г.

18

Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

19

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2019г.

20

Общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2019г.

21

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2020г.

22

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2023г.

23

Общинска програма за закрила на детето за 2020г.

24

Общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2020г.

25

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община "Родопи" 2020г.

26

Програма за енергийна ефективност 2020-2025г.

27

Програма за управление на отпадъците на Община "Родопи" 2018-2020г.

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

alt


Дневен ред за заседания
Последни решения
Докладни и предложения
Регистър на върнатите Решения на Общински съвет "Родопи" за мандат 2019г.-2023г. 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
alt
alt
alt
alt
alt
Подаване на сигнал за корупция към ръководството на общината
Фотогалерия
alt

 

Родопи в кадър