Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Обяви и съобщения Обяви и конкурси за работа

Обяви за работа


[29 Октомври 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен инженер в отдел "Инвестиционни проекти и строителство".


[09 Октомври 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт "Електропреносни мрежи и съоръжения".


[28 Август 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт "Счетоводство".


[28 Август 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт "Счетоводство".


[08 Август 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши експерт "Счетоводство".


[08 Август 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт "Счетоводство".


[29 Юни 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм".


[29 Юни 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Секретар".


[18 Юни 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността "Секретар".


[18 Юни 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм".


[05 Юни 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт "Кадастър, регулации и извънселищни територии".


[27 Май 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Административно и информационно обслужване и услуги".


[27 Май 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Транспорт, инфраструктура и ЕПМС".


[27 Май 2020] Протоко за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Общинска собственост, екология и горско стопанство".


[27 Май 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Местни данъци и такси".


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел "Административно и информационно обслужване и услуги".


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел "Транспорт, инфраструктура и ЕПМС".


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел "Общинска собственост, екология и горско стопанство".


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел "Местни данъци и такси".


[29 Април 2020] Обявление за провеждане на първи етап от конкурса за длъжността Началник отдел "Правен" и Главен юрисконсулт


[15 Април 2020] Уведомление до допуснатите кандидати за отлагане на конкурса за длъжността Началник отдел "Правен" и Главен юрисконсулт


[02 Април 2020] Протокол от проведено интервю за длъжността Главен юрисконсулт в отдел "Правен" - по заместване


[02 Април 2020] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в отдел "Правен" - по заместване


[31 Март 2020] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Правен" и Главен юрисконсулт


[13 Март 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел "Правен" и Главен юрисконсулт.


[09 Март 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен юрисконсулт в отдел "Правен" - по заместване.


[13 Януари 2020] Протокол за кандидатите за длъжността Главен счетоводител в отдел "Счетоводно обслужване".


[19 Декември 2019] Заповед за обявяване на свободна щатна бройка за длъжността Главен счетоводител в отдел "Счетоводно обслужване".


     Архив - обяви за работа

 

Родопи в кадър