Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Обяви и съобщения Обяви и съобщения - образование

Обяви и съобщения - Образование


[05 Януари 2021] ДГ "Пролет",с.Ягодово, обявява свободно работно място за длъжност работник кухня. [Прочети]


[05 Януари 2021] ДГ "Пролет",с.Ягодово, обявява свободно работно място за длъжност медицинска сестра в яслена група. [Прочети]


[17 Ноември 2020] ДГ "Снежанка",с.Крумово, обявява свободно работно място за длъжност медицинска сестра в яслена група. [Прочети]


[14 Октомври 2020] ДГ "Пролет",с.Ягодово, обявява свободни места за учебната 2020/2021г. [Прочети]


[12 Октомври 2020] ДГ "Родина", с.Устина, обявява свободни места за учебната 2020/2021г. [Прочети]


[12 Октомври 2020] ДГ "Първи юни", с.Брестовица, ообявява свободни места за учебната 2020/2021г. [Прочети]


[09 Октомври 2020] ДГ "Първи юни", с.Брестовица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2020/2021г. [Прочети]


[07 Октомври 2020] ДГ "Надежда", с.Брестник, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2020/2021г. [Прочети]


[07 Октомври 2020] ДГ "Родина", с.Устина, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2020/2021г. [Прочети]


[06 Октомври 2020] ДГ "Веселушка", с.Марково, обявява конкурс по документи за ДПУ /логопедична терапия - индивидуални занимания/ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2020/2021 г. [Прочети]


[02 Октомври 2020] ДГ "Веселушка", с.Марково, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2020/2021 г. [Прочети]


[01 Октомври 2020] ДГ "Ралица", с.Белащица, обявява свободни места за учебната 2020/2021г. [Прочети]


[20 Февруари 2020] ДГ "Ралица", с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност медицинска сестра яслена група. [Прочети]


[31 Октомври 2019] ДГ "Надежда", с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност учител. [Прочети]


[27 Септември 2019] ДГ "Първи юни", с.Брестовица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[26 Септември 2019] ДГ "Пролет", с.Цалапица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ "Ралица", с.Белащица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ "Надежда", с.Брестник, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ "Веселушка", с.Марково, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[24 Септември 2019] ДГ "Родина", с.Устина, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[05 Септември 2019] ДГ "Родина",с.Устина, обявява 2 (две) свободни работни места за длъжност учител. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност учител. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ "Пролет",с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност детски учител. [Прочети]


[04 Септември 2019] ДГ "Пролет",с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност готвач ДГ. [Прочети]


[02 Септември 2019] ДГ "Ралица",с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност помощник възпитател. [Прочети]


[15 Август 2019] ДГ "Първи юни",с.Брестовица, обявява две свободни работни места за длъжност помощник възпитател. [Прочети]


[09 Август 2019] ДГ "Ралица",с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност учител в група. [Прочети]


[08 Август 2019] ДГ "Ралица",с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност учител в група. [Прочети]


[02 Август 2019] ОУ "Васил Левски",с.Брестник, обявява следните вакантни работни места за учебната 2019/2020 г. [Прочети]


[02 Август 2019] ДГ "Пролет",с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност медицинска сестра в яслена група. [Прочети]


[01 Август 2019] ДГ "Пролет",с.Цалапица, обявява свободно работно място за длъжност домакин. [Прочети]


[11 Юли 2019] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[06 Юни 2019] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[14 Май 2019] Обявление от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Марково за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Веселушка" с.Марково за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Снежанка" с.Крумово за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Синчец" с.Браниполе за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Родина" с.Устина за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Ралица" с.Белащица за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Пролет" с.Първенец за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Пролет" с.Ягодово за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Пролет" с.Цалапица за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Надежда" с.Брестник за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Първи юни" с.Златитрап / с.Кадиево за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[10 Май 2019] Заповед на директора на ДГ "Първи юни" с.Брестовица за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[22 Април 2019] ДГ "Пролет",с.Ягодово, обявява свободно работно място за длъжност помощник-възпитател: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Веселушка", с.Марково за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Снежанка", с.Крумово за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Синчец", с.Браниполе за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Родина", с.Устина за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Ралица", с.Белащица за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Пролет", с.Първенец за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Пролет", с.Ягодово за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Пролет", с.Цалапица за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Надежда", с.Брестник за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Първи юни", с.Златитрап / с.Кадиево за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[19 Април 2019] Обявление от ДГ "Първи юни", с.Брестовица за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.: [Прочети]


[23 Март 2019] ДГ "Ралица", с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност медицинска сестра в яслена група. [Прочети]


[23 Март 2019] Ръководството на ОУ"Васил Левски" с.Брестник обявява свободно работно место за учител начален етап за учебната 2018/2019г. [Прочети]


[21 Февруари 2019] ДГ "Снежанка",с.Крумово, обявява свободно работно място за длъжност учител. [Прочети]


[23 Януари 2019] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност огняр. [Прочети]


[10 Януари 2019] Ръководството на ОУ"Васил Левски" с.Брестник обявява свободно работно место за учител по Човек и природа за учебната 2018/2019г. [Прочети]


[10 Декември 2018] Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на детска градина "Пролет" с.Ягодово. [Прочети]


[07 Декември 2018] ДГ "Ралица", с.Белащица, обявява свободно работно място за длъжност помощник възпитател /чистач/. [Прочети]


[20 Ноември 2018] ДГ "Снежанка",с.Крумово, обявява свободно работно място за длъжност готвач. [Прочети]


[15 Ноември 2018] ДГ "Снежанка",с.Крумово, обявява свободно работно място за длъжност учител в ДГ. [Прочети]


[08 Ноември 2018] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност чистач. [Прочети]


[17 Октомври 2018] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност помощник-възпитател. [Прочети]


[04 Октомври 2018] ДГ "Пролет", с.Ягодово, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2018/2019 г. [Прочети]


[03 Октомври 2018] ОУ "Васил Левски",с.Брестник, обявява следните вакантни работни места за учебната 2018/2019 г. [Прочети]


[01 Октомври 2018] ДГ "Веселушка", с.Марково, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2018/2019 г. [Прочети]


[27 Септември 2018] ДГ "Родина", с.Устина, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2018/2019 г. [Прочети]


[27 Септември 2018] ДГ "Ралица", с.Белащица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2018/2019 г. [Прочети]


[27 Септември 2018] ДГ "Надежда", с.Брестник, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2018/2019 г. [Прочети]


[27 Септември 2018] ДГ "Първи юни", с.Брестовица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2018/2019 г. [Прочети]


[11 Септември 2018] ОУ "Васил Левски",с.Брестник, обявява следните вакантни работни места за учебната 2018/2019 г. : [Прочети]


[09 Август 2018] ОУ "Васил Левски",с.Брестник, обявява следните вакантни работни места за учебната 2018/2019 г. : [Прочети]


[03 Август 2018] ДГ "Надежда",с.Брестник, обявява свободно работно място за длъжност чистач в ДГ [Прочети]


[01 Юни 2018] ДГ "Мир",с.Кадиево, обявява свободно работно място за длъжност чистач в ДГ [Прочети]


[01 Юни 2018] ДГ "Веселушка",с.Марково, обявява две свободни работни места за длъжност домакин Детска млечна кухня [Прочети]


[23 Януари 2018] ДГ "Надежда",с.Брестник,  обявява свободно работно място за длъжност огняр [Прочети]


[18 Януари 2018] ДГ "Надежда",с.Брестник,  обявява свободно работно място за длъжност готвач [Прочети]


[22 Декември 2017] Ръководството на ОУ"Васил Левски" с.Брестник обявява следните вакантни работни места за учебната 2017/2018г. [Прочети]


[14 Ноември 2017] Ръководството на ОУ"Васил Левски" с.Брестник обявява следните вакантни работни места за учебната 2017/2018г. [Прочети] 


[13 Октомври 2017] На основание чл.ЗО. ал.5 от ППЗНП, чл.З. от Правилата за осъществяване на допълнителни и педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Община Родопи-Пловдив и заявено писмено желание на родителите по групи, ДГ „Веселушка - " с. Марково, ул. Радост № 2, тел 0882 89 82 09,  e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , лице за контакт - Славянка Янакиева обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги за учебната 2017/2018г. [Прочети] 


[11 Октомври 2017] На основание чл.З. от Правилата за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Община Родопи-Пловдив и заявено писмено желание на родителите по групи, ДГ,,Първи юни" с.Брестовица обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги за учебната 2017/2018 г.  [Прочети] 


[05 Октомври 2017] На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с §4 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 04 / 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труд (ДВ,бр.76 от 2017г. ) Кметът на Община Родопи утвърждава актуализирани правила за определяне работните заплати на директорите на общински детски градини, считано от 01.09.2017г. съгласно Приложението. [Прочети]


[03 Октомври 2017]  На основание чл.4, ал.1 от Правила за осъществяване на дол.педагогически и др.услуги на детските заведения на територията на Община „Родопи" и заявено писмено желание от страна на родителитепо групи, ръководството на ДГ „СИНЧЕЦ" - село Браниполе, ДГ " Синчец" - с.Браниполе, обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни стандарти по следните дейности за учебната 2017/2018 г: : [Прочети]


[26 Септември 2017] Съобщение от ДГ„ Пролет", с.Цалапица : [Прочети]


[21 Септември 2017] На основание чл.ЗО, ал.5 от ППЗНП , Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги,утвърдени от Кмета на Община Родопи и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ДГ „Надежда*\с. Брестник, обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДПУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности за учебната 2017/2018г : [Прочети]


[21 Септември 2017] ДГ "Родина", с.Устина,  обявява конкурс за провеждане на дейности извън държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка [Прочети]


[21 Септември 2017] ДГ “Ралица“, с.Белащица обявява конкурс за възлагане на допълнителни педагогически услуги от 25.09.2017г. до 09.10.2017г. [Прочети]


[16 Септември 2017] На основание чл. 19 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г Правила за осъществяван нa допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Обши на Родопи и изаявено писмено желание от страна на родителите по групи ДГ „ Мир „ обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДДУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности [Прочети]


[02 Май 2017] Обява [Прочети]


[02 Май 2017] Обява [Прочети]


[05 Април 2017] Обява [Прочети]


[24 Март 2017] Обява [Прочети]


[16 Януари 2017] Обява [Прочети]


[11 Януари 2017] Обява [Прочети]


[23 Декемри 2016] Обява [Прочети]


[30 Ноември 2016] Обява [Прочети]


[30 Ноември 2016] Обява [Прочети]


[15 Ноември 2016] Обява [Прочети]


[19 Октомври 2016] Обява [Прочети]


[18 Октомври 2016] Обяваи [Прочети]


[13 Октомври 2016] Обява [Прочети]


[11 Октомври 2016] Обява [Прочети]


[11 Октомври 2016] Обява [Прочети]


[11 Октомври 2016] Обява [Прочети]


[03 Октомври 2016] Обява [Прочети]


[27 Септември 2016] Обява [Прочети]


[27 Септември 2016] Обява [Прочети]


[21 Септември 2016] Обява [Прочети]


[17 Септември 2016] Обява [Прочети]


[12 Септември 2016] Обява [Прочети]


[10 Септември 2016] Съобщение [Прочети]


[07 Септември 2016] Обяваи [Прочети]


[01 Септември 2016] Обяваи [Прочети]


[31 Август 2016] Обяваи [Прочети]


[30 Август 2016] Обява [Прочети]


[24 Август 2016] Обява [Прочети]


[22 Август 2016] Обява [Прочети]


[15 Август 2016] Обява [Прочети]


[27 Юли 2016] Обява [Прочети]


[20 Юли 2016] Обява [Прочети]


[18 Юли 2016] Обява [Прочети]


[05 Юли 2016] Обява [Прочети]


[05 Юли 2016] Обява [Прочети]


[05 Юли 2016] Обява [Прочети]


[09 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[07 Октомври 2015] Обява за удължаване на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания - ОДЗ "Пролет" с.Първенец  [Прочети]


[06 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[05 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[01 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[01 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[01 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[30 Септември 2015] Обява [Прочети]


[28 Септември 2015] Обява [Прочети]


[27 Юли 2015] Обява [Прочети]


[27 Юли 2015] Обява [Прочети]


[01 Юли 2015] Обява [Прочети]


[05 Януари 2015] Обява [Прочети]


[04 Ноември 2014] Обява [Прочети]


[07 Август 2014] Обява [Прочети]


За информация на родителите

На 27 и 30.12.2013г. на територията на Община "Родопи" - Пловдив ще бъдат дежурни следните детски градини:

1.  ОДЗ "Ралица" с.Белащица

2.  ОДЗ "Синчец" с.Брани поле

3.  ЦДГ "Първи Юни" с.Златитрап

4.  ОДЗ "Пролет" с.Цалапица

5   ЦДГ "Пролет" с.Ягодово


Предстои провеждане на работен семинар на тема:

„Стратегия за управление на учебното заведение.Задължителната традиционна подготовка – организация и аспекти“ за директори на детски градини и училища в периода 11-12.12.2013г. в Пампорово, с участието на лектор от ПУ „Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив и представители на РИО Пловдив.


На 14.11.2013г. в ОДЗ „Ралица“ с.Белащица бе проведен семинар на тема „Детската градина – място за иновации и творчество“. Присъстваха всички директори на детски градини в Община „Родопи“ , старши експерт ПВ към РИО Пловдив г-жа Добринка Кузмова и н-к отдел Образование, здравеопазване и култура в общината.

Чрез мултимедийна техника, с която вече разполага детската градина в с.Белащица бяха изложени презентация на г-жа Андреева – директор на ОДЗ „Ралица“ по темата на семинара, както и портфолио на детската градина от г-жа Теодора Цачева – учител.

снимка снимка

[15 Май 2013] На проведеното за трета година състезание по проекта "Народните будители и Аз" отборът на ОУ "Св.Св Кирил и Методий" с.Устина VIII-ми клас се класира на трето място в областта.

Гордеем се с нашия отбор, който блестящо представи Община "Родопи". Победителите, ще бъдат наградени от кмета на общината с екскурзия.


В началото на месец Октомври, във всички детски

градини на територията на община "Родопи", бяха

предоставени играчки от името на кмета на общината -

инж.Пламен Спасов и с любезното съдействие на

г-жа Надя Танева - директор Дирекция "Социално

подпомагане" - Пловдив

alt
alt alt alt

alt

22.04.2012г.

Денят на Земята е хубав повод отново да си припомним основите на екологичният стил на живот, да прочетем отново съветите, които вече се публикуват във всички популярни медии. Да си припомним, че екологията не е само мода, но истински полезна дейност, от чийто ползи се облагаме ние човеците. Всичко това е за наше собствено добро и помага да защитим дома си, Земята – чиста и прекрасна, годна за живот.

Как беше отразен той сред учениците от основните училища на територията на община „Родопи“? [Виж още снимки]


На 27.04.2012г.  се проведе областен етап на състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – Пловдив 2012г. Община „Родопи“ бе представена от отбора на ОУ „Неофит Рилски“ с.Ягодово. То бе училището, което се класира на първо място в общинското състезание. Същото училище участва и в областния кръг на Националния конкурс за детски рисунки – „С очите си видях бедата“


[25 Април 2012] На 27.04.2012г. (петък) в заседателната зала на Община "Родопи" -  Пловдив, ще се проведе общински кръг на проекта "Народните будители и АЗ"

 
 

Родопи в кадър