Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Администрация Телефонен указател

ДЕЛОВОДСТВО  -  alt 032 / 604-137;  032 / 604-156

                            alt Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  -  alt 032 / 604-115;  032/ 604-141

                                             alt Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


  АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА “РОДОПИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж / Стая № Служебен телефон
КМЕТ Павел Михайлов 3/26, 3/27 604-100
Зам.кмет Владимир Маринов 3/24 604-100
Зам.кмет Неази Таир 3/28 604-103
Зам.кмет Борислав Инчев 3/31 604-150
Секретар Иванка Петкова 3/23 604-106
       
Председател ОбС Георги Цанков 2/13 604-126
Зам.председател ОбС Илина Вутова 2/13 604-113
Зам.председател ОбС Валентина Хаджиева 2/13 604-113
Зам.председател ОбС Гюлджан Дурмушали 2/13 604-113
       
ССИ и ОМП Николай Кискинов 4/46 604-123
Гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" Йорданка Гологанова 3/23 604-106
Гл.специалист "Протокол" Мария Бистрева 3/25 604-100
Финансов контрольор Антоанета Калинова 4/35 604-129
Дежурни     604-139
Информация Иван Иванов   604-147
Дирекция "Инвестиционна политика"
Директор Дирекция "ИП"      
Отдел “Правен“
Н-к отдел "Правен" и Гл.юрисконсулт Янита Иванова-Илиева   604-149
Гл.юрисконсулт Юлиян Карабов   604-102
Гл.юрисконсулт Севдалина Цветкова   604-102
Гл.юрисконсулт Радостин Семерджиев   604-107
Юрисконсулт Моника Сали   604-107
Отдел ”Координации и проекти”
Н-к отдел "КП"      
Гл.експерт “КП” Диана Димитрова   0888303993
Мл.експерт “КП” Магдалина Стоянова   0888303993
Мл.експерт “КП” Златомир Дьовленски   0888303993
Мл.експерт “КП” Милена Милушева 4/37 604-145
Отдел ”Общинска собственост, екология и горско стопанство”
Н-к отдел "ОСЕГС" Ивайло Иванов   604-149
Гл.експерт “ОС“ Росица Минчева   604-120
Ст.експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“ Нели Табакова   604-120
Гл.експерт “Управление на ОС“      
Мл.експерт "ОС" Петя Янчева   604-120
Гл.експерт “Екология“ Светослав  Димов 4/38 604-127
Гл.експерт “Екология“ Милена Герзилова 4/38 604-127
Гл.експерт "Лесовъд" Стефан Бечев 4/38 604-127
Горски стражар Мирчо Аврамов   0884 619 747
Дирекция “Финанси и счетоводство“
Директор Дирекция “ФС“ и Гл.финансист Ивелина Стефанова 2/20 604-118
Отдел “Счетоводство“
Н-к отдел "Счетоводство" и Гл.счетоводител Пенка Димитрова 2/19 604-160
Гл.експерт ”Счетоводство” Лина Златарева 2/21 604-136
Гл.експерт ”Счетоводство” Дора Йорданова 2/18 604-122
Гл.експерт ”Счетоводство” Елена Дафова 2/18 604-151
Гл.експерт ”Счетоводство” Лалю Бичев 2/22 604-143
Гл.експерт ”Счетоводство и МПП” Силвия Бръзкова 2/22 604-143
Ст.счетоводител Еленка Димитрова 2/18 604-122
Счетоводител Димитър Михайлов 2/18 604-151
Счетоводител Мими Георгиева 2/22 604-143
Главен специалист Счетоводство и Касиер Мариана Дербатова 2/12 604-114
Главен специалист Счетоводство и Касиер Нина Йорданова 2/12 604-114
Отдел“Бюджет и финанси“
Н-к отдел "БФ"“ Цвета Шишкова 2/16 604-105
Гл.експерт "БФА" Албена Полизова 2/16 604-175
Гл.експерт "ЧР" Василка Горева 4/41 604-125
Мл.експерт "ЧР и ФА" Цветана Спасова 4/41 604-125
Мл.експерт "БФА" Цветелина Тосева 2/16 604-157
Мл.експерт "БФА"   2/16 604-157
Отдел“Местни данъци и такси“
Н-к отдел "МДТ" Тодор Запрянов 2/3 604-116
Гл.експерт "Прием и обработка" Даниела Кузманова 2/2 604-119
Счетоводител "МДТ" Атанаска Димова 2/2 604-119
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“ Теодора Първанова-Гергинова 2/1 604-140
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“ Екатерина Михайлова 2/1 604-140
Гл.специалист “Прием и обработка“ Йорданка Григорова 1/2 604-141
Гл.специалист “Прием и обработка“ Мария Тонова 1/2 604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Райна Пампорова 1/2 604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Петя Николова-Василева 1/1 604-115
Касиер-счетоводител Мария Гавраилова 1/1 604-115
  Дирекция ”Устройство на територията”
Директор Дирекция "УТ" и Гл.архитект арх.Атанас Недевски 1/7 604-132
Отдел “Кадастър, регулации и извънселищни територии”
Н-к отдел ”КРИТ” инж.Милена Диварова 1/10 604-138
Гл.експерт "КРИТ” инж.Диляна Аврейска 1/6 604-161
Ст.специалист ”Планопазене” Радостина Герчева 1/6 604-135
Ст.експерт "КРИТ и ЕСУТ" инж.Радославка Атанасова 1/6 604-135
Ст.експерт "КРИТ" инж.Росица Дюлгерова 1/6 604-154
Гл.специалист "КРИТ" инж.Петя Гарова 1/6 604-161
Ст.специалист ”КРИТ” Иванка Ръжева 1/6 604-135
Мл.експерт "КРИТ" инж.Емилия Караминчева 1/3 604-110
Ст.специалист ”КРИТ” Мая Папалова 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” инж.Ивелина Юрукова 1/6 604-154
Мл.експерт "КРИТ" Мария Танчева 1/10 604-138
Ст.специалист ”КРИТ” Мариана Бичова 1/3 604-110
Отдел ”Инвестиционна политика и строителство”
Н-к отдел ”ИПС” арх.Естер Щерева 2/17 604-131
Гл.експерт ”ВиК” инж.Александър Попов 2/17 604-131          
Гл.експерт ”ВиК” инж.Росица Влахова 2/17 604-131           
Гл.инженер инж.Росица Стефанова 2/17 604-144
Гл.експерт ”КС” инж.Любомир Михайлов 4/37 604-128
Гл.експерт ”Одобр. инв. проекти” арх.Димитър Шишков 1/3 604-110
Ст.експерт "Инвестиционни проекти и ЕСУТ" инж.Величка Стоянова 1/7 604-133
Гл.експерт "Инвестиционни проекти и УВЕ" Нели Христова 1/8 604-134
Гл.експерт "Инвестиционни проекти и архив" инж.Емилия Златанова 1/8 604-134
Отдел  “Контрол по устройство на териториите и строителството“
Н-к отдел ”КУТС”   1/4 604-111
Гл.експерт “КС“ Нели Ангелова 1/4 604-111
Гл.специалист “КС“ Петрунка Стайкова 1/4 604-155
Ст.специалист “КС“   1/4 604-155
Ст.специалист “КС“ Бистра Стайкова 1/8 604-134
Отдел  “Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“
Н-к отдел ”ТИЕПМС” инж.Радион Николов 4/37 604-128
Гл.експерт ”ЕПМС” инж.Димитър Димитров 2/17 604-144
 
Отдел “Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“
Н-к отдел "ОСДКСТ" Таня Такева 2/33 604-121
Секретар МКБППМН Жулиета Калапанкова 4/37 604-145
Ст.експерт “ОК“ Елена Стоянова 2/29 604-148
Мл.експерт "Спорт и туризъм" Радослав Чотров 2/33 604-121
Мл.експерт "ОК" Магдалена Гинова 2/29 604-148
 
Отдел ”Регистрация и гражданско състояние”
Н-к отдел "РГС" инж.Живка Китева 3/32 604-109
Мл.експерт "РГС" Гергана Димова 3/32 604-153
Отдел ”Административно информационно обслужване и услуги”
Н-к отдел "АИОУ" Йорданка Златкова   604-149
Гл.експерт ”Инф.технологии” инж.Пламен Апостолов 3/34 604-146
Гл.експерт “Обслужване ОбС“ Ива Кацарова 2/13 604-126
Мл.експерт "Обслужване ОбС" Дарина Гушкова 2/13 604-113
Мл.експерт "АИОУ" Атанаска Онова 1/2 604-156
Ст.специалист "АИОУ" Илиана Тачева 1/2 604-137
Ст.специалист "АИОУ" Христина Жукова 1/2 604-137
       
Хигиенистки     604-124
Звено "Материално-техническо обслужване"
Гл.специалист "МТС и шофьор" Васил Василев 1/6 604-108
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Длъжност Име и фамилия GSM Служ. телефон
с. Белащица
Кмет Костадин Николов 0882 648227  
Мл.експерт "АИОУ" Ивелина Гавазова   03100/22-66
Мл.експерт "РГС" Васка Иванова   03100/22-66
с. Бойково
Кметски наместник Иван Пачеджиев 0882 998620  
с. Браниполе
Кмет Даниела Стоилова 0882 998611  
Гл.специалист "АИОУ" Неше Кърмаджиева 0884 349939 03113/99-39
Мл.експерт "РГС" Ирина Пампорова   03113/99-39
с. Брестник
Кмет Атанас Шопов 0885 502305  
Мл.експерт "АИОУ" Йорданка Цанкова   03114/22-21
Мл.експерт "РГС" Елена Тодорова   03114/22-21
с. Брестовица
Кмет Любен Радев 0882 998612  
Мл.експерт "АИОУ" Нели Велкова   03142/22-33
Гл.специалист "РГС" Росица Попова   03142/22-33
с. Дедово
Кметски наместник Иван Арамазов 0882 998623  
с. Златитрап
Кмет Анелия Уланова 0882 998613  
Мл.експерт "АИОУ" Илияна Дончева-Маринова   03128/25-55
Гл.специалист "РГС" Венета Вълкова   03128/25-55
с. Извор
Кметски наместник Димитър Кръстанов    
с. Кадиево
Кмет Лиляна Петрова 0885 502308  
Мл.експерт "АИОУ" Тинка Цанкова   03140/12-28
Мл.експерт "РГС" Виолета Милушева   03140/12-28
с. Крумово
Кмет Румяна Самоковарева 0882 998614      
Мл.експерт "АИОУ" Юлия Атанасова   03116/20-21
Мл.експерт "РГС" Даниела Илиева   03116/20-29
с. Лилково
Кметски наместник Румен Димитров 0884 719197 03109/24-00
с. Марково
Кмет Десислава Терзиева 0886 000805  
Мл.експерт "АИОУ" Десислава Амброзова   03112/20-10
Мл.експерт "АИОУ" Гергана Георгиева   03112/20-10
Гл.специалист "РГС" Васка Запрянова   03112/22-65
с. Оризари
Кмет Йордан Тотев 0882 998619  
Мл.експерт "АИОУ" Зоя Моллова   03100/22-77
с. Първенец
Кмет Ренета Плевнелиева 0884 000963  
Гл.специалист "Данъчно обслужване и архив" Олга Цветанова   03111/23-38
Мл.експерт "АИОУ" Сийка Дочева   03111/23-38
Мл.експерт "РГС" Веселина Петрова-Шишкова   03111/23-38
с. Ситово
Кметски наместник Виделина Скръчкова 0882 656076 03109/23-00
с. Скобелево
Кметски наместник Петко Петков 0882 998617  
с. Устина
Кмет Нели Бундева 0884 000806  
Специалист "АИОУ" Румяна Златанова   03145/20-10
Мл.експерт "РГС" Райна Стефанова   03145/20-39
с. Храбрино
Кмет        Ангел Чобанов 0888 963731  
Мл.експерт "АИОУ" Бистра Начева   03120/99-29
с. Цалапица
Кмет Ивайло Данаилов 0884 155272  
Ст.експерт "АИОУ" Божидарка Вълчева   03149/22-51
Гл.специалист "АИОУ" Запрянка Дочева   03149/22-51
Мл.експерт "РГС" Румяна Бръскова   03149/22-53
с. Ягодово
Кмет Димитър Дишев 0888 974356  
Мл.експерт "АИОУ" Галя Аргирова   03104/99-04
Мл.експерт "РГС" Златка Алексиева   03104/99-04
Мл.експерт "РГС" Велиана Митрова   03104/99-04
 
  ДЕТСКИ ГРАДИНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Детска градина Име и фамилия Длъжност GSM
ДГ Белащица Лидия Горинова Директор 0882 898 200
ДГ Ягодово Веселина Мурджева Директор 0882 898 202
ДГ Браниполе Красимира Узунова Директор 0882 898 203
ДГ Устина Надежда Клинчева Директор 0882 898 204
ДГ Кадиево Снежана Дафовска Директор 0882 898 205
ДГ Крумово Диана Младенова-Найденова Директор 0882 898 206
ДГ Брестовица Здравка Мерджанова Директор 0882 898 207
ДГ Златитрап Снежана Дафовска Директор 0882 898 208
ДГ Марково Иванка Богоева Директор 0882 898 209
ДГ Първенец Мария Запрянова Директор 0882 898 210
ДГ Цалапица Десислава Малинова Директор 0882 898 211
ДГ Брестник Златка Атанасова Директор 0882 898 212

 

 

Родопи в кадър