Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Администрация Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ, ал.1, т.2

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на служителите в ОА подали декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на служителите в ОА неподали декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на служителите в ОА подали ежегодни - за 2018г. декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на служителите в ОА подали ежегодни - за 2019г. декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на служителите в ОА неподали ежегодни - за 2019г. декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на служителите в ОА подали при напускане декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на директорите на ДГ подали декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на директорите на ДГ подали ежегодни - за 2018г. декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на директорите на ДГ подали ежегодни - за 2019г. декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на директорите на ДГ подали при напускане декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък на директорите на ДГ неподали при напускане декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

Родопи в кадър