Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Местни данъци и такси Процедури по предоставяне на административни услуги

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА, СЕКТОР "МДТ - СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ€œ"
Общинските служители имат право да изискват и други документи на основание чл.12 ал. 1, т. 7 от ДОПК и чл.18 ал.1 от ЗМДТ.

Процедури

1

Документи при регистрация на недвижим имот

2

Документи при регистрация на МПС

3

Документи при закриване на партида на МПС

4

Документи за издаване на удостоверения за данъчна оценка

5

Документи за издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

6

Документи за издаване на удостоверение за декларирани данни /имоти, МПС/

7

Документи за издаване на копие на документ

8

Документи при подаване на декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

9

Документи при подаване на декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

10

Документи при подаване на справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма

11

Документи при подаване на декларация по А27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ /туристически данък/

12

Документи при подаване на декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

 

Родопи в кадър