Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Общински съвет Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - ОбС Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ, ал.1, т.1 - ОбС

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - ОбС

Протокол за утвърждаване на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - ОбС

За кмет на община и общински съветници :

За кметове на кметства :

За представители на общината в органите за управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел :

 

Списък на общинските съветници подали декларации по чл.35, ал.1 , т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

Списък на кметове по населени места подали декларации по чл.35, ал.1 , т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

 

Родопи в кадър