Община Родопи

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Home Общински съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии


1. ПК по бюджет и финанси:

Състав:

Председател:  Боряна Бръзкова

Зам.-председател:  Веселина Михайлова

Членове:

alt
 • Кера Тошева
 • Гюлджан Дурмушали
 • Йордан Бакалов
 • Кирил Гавараилов
 • Лидия Гимишева
2. ПК по общинска собственост, приватизация и инвестиции:

Състав:

Председател:  Ренгинар Мустафова

Зам.-председател:  Боряна Бръзкова

Членове:

alt
 • Гюлджан Дурмушали
 • Иван Стоилов
 • Христо Седмаков
 • Ангел Рахов
 • Ангел Драганов
3. ПК по законност, нормативна уредба, контрол по изпълнение на решенията, следприватизационен контрол и местно самоуправление:

Състав:

Председател:  Валентина Хаджиева

Зам.-председател:  Пламен Кабаков

Членове:

alt
 • Бюлент Шакир
 • Йордан Бакалов
 • Галина Вълева
 • Веска Вълчанова
 • Венцислав Дзивков
4. ПК по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване:

Състав:

Председател:  Николай Гачев

Зам.-председател:  Иван Стоилов

Членове:

alt
 • Илина Вутова   
 • Бюлент Шакир
 • Христо Седмаков
 • Венцислав Дзивков
 • Лидия Гимишева
5. ПК по екология, опазване на околната среда, комунални дейности (транспорт, сметосъбиране и чистота), земеделие и гори:

Състав:

Председател:  Йордан Божков

Зам.-председател:  Димитър Талев

Членове:

alt
 • Рефик Мухтаров
 • Илия Илиев
 • Георги Кръстев
 • Лидия Гимишева
 • Пламен Кабаков
6. ПК по образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт:

Състав:

Председател:  Кремена Цанкова

Зам.-председател: Илина Вутова

Членове:

alt
 • Пламен Кабаков
 • Величка Стоичкова
 • Ангел Рахов
 • Кера Тошева
 • Бюлент Шакир
7. ПК по социална политика и здравеопазване:

Състав:

Председател:  Рефик Мухтаров

Зам.-председател:  Красимир Кирев

Членове:

alt
 • Веселина Михайлова
 • Кера Тошева
 • Галина Вълева
 • Веска Вълчанова
 • Валентина Хаджиева
8. ПК по европейска политика, стратегии, програми, сътрудничество с други общини, работа с НПО и МИГ, туризъм:

Състав:

Председател:  Ангел Рахов

Зам.-председател:  Кремена Цанкова

Членове:

alt
 • Николай Гачев
 • Илина Вутова
 • Красимир Кирев
 • Кирил Гавраилов
 • Георги Кръстев
9. ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Състав:

Председател:  Христо Седмаков

Зам.-председател:  Ренгинар Мустафова

Членове:

alt
 • Йордан Божков
 • Димитър Талев
 • Ангел Драганов
 • Илия Илиев
 • Рефик Мухтаров
 

Родопи в кадър