Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Социална инфраструктура

Инфраструктура


alt      През територията на Община "Родопи" минава шосе №... (София - Пловдив - Смолян) и ж. п. линията София - Пловдив - Свиленград. Общо на територията на общината има 446,94 км пътна мрежа, в т. ч. 306,5 км. пътища - І, ІІ , ІІІ клас и 140, 4 км. пътища - ІV клас.Държавни магистрални газопроводи минават през общинските селища - Крумово и Ягодово.

     Магистрален газопровод минава, също в близост до общинското селище - Цалапица. На територията на Община "Родопи", в с.Крумово, се намира международното летище "Пловдив".Съществуващата инфраструктура създава значими потенциални възможности за развитие на Община "Родопи" като зона за активно влияние в Пловдивска област и Южен централен район. alt

      

     

 

Родопи в кадър