Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Население

Население


    Населението на община "Родопи" към 2011 г. е 32 602 души като 15 969  от тях са мъже, а 16 633 са жени. Като цяло населението е застаряващо, а процесът на демографска криза продължава. Този процес е характерен резултат от трансформацията на икономиката (от планова към пазарна)  и преминаване на собствеността от държавна в частна. На настоящия етап, около 15 % е населението до 18 години, което живее на територията на Община "Родопи". Населението над 60 годишна възраст е в рамките на 30 %. Би могло да се констатира, че общо взето, нетрудоспособното население е около 43 %. Населението до 60 години, което е в трудоспособна възраст е в рамките на 57 %. Съотношението на мъже към жени, практически е 1 : 1 (49 % мъже към 51 %
  жени).50, 1 % (16 495 души) от населението на Община "Родопи"  живее в равнинно разположените селища - с. Ягодово, с. Крумово, с. Цалапица, с. Кадиево, с. Златитрап, с. Браниполе и с. Оризари. 47,6 % (15 667 души) от населението на Общината живее в предпланинските селища - Храбрино, Устина, Първенец, Марково, Брестовица, Белащица, Брестник.В планинските селища - Извор, Бойково, Дедево, Ситово, Лилково, Скобелево, Чурен живее само около 2 % от населението (общо 500-600 души).

 

 

Родопи в кадър