Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Общински имоти

Общински имоти


Търгове


[14 Януари 2021] Заповед на Кмета на община "Родопи" за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Крумово, както и явяването им в същия срок в общината за сключване на Договори за наем: [Прочети]


[30 Декември 2019] Заповед на Кмета на община "Родопи" за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Крумово, както и явяването им в същия срок в общината за сключване на Договори за наем: [Прочети]


[19 Декември 2019] Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне на цена на имотите /средно годишно рентно плащане за начин на трайно ползване - нива/, представляващи полски пътища, общинска собственост за землището на с.Крумово и Приложение №1 - опис на полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2019/2020г.: [Прочети]


[27 Декември 2018] Заповед за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Крумово, както и явяването им в същия срок в общината за сключване на Договори за наем: [Прочети]


[27 Декември 2018] Заповед за заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Златитрап, както и явяването им в същия срок в общината за сключване на Договори за наем: [Прочети]


Граждански процесуален кодекс

Архив - продажби на общински имоти

Архив - конкурси

 

Родопи в кадър