Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Регистър на програми и проекти

Проекти в процес на изпълнение


1. Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Родопи, с.Ягодово.

Финансираща програма:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Стойност на проекта:         499 999 лв.

Срок на изпълнение:          24 месеца

Цели и очаквани резултати:

  • Да се създаде и започне да функционира "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" в Община Родопи, с.Ягодово, ;
  • Да се предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания;
  • Да се предоставят интегрирани услуги за хората с увреждане, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, като се дава възможност на всеки човек с увреждане, съобразно нуждите си, да може да ползва различни услуги, според необходимостта и вида помощ.

2. "Активно включване и осигуряване на устойчива заетост на младежи в община Родопи"

Финансираща програма:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Стойност на проекта:         309 201 лв.

Срок на изпълнение:          15 месеца

Цели и очаквани резултати:

  • Включването  в  различните  форми  на  учене  през целия  живот на неактивни младежи
  • Повишена информираност на младежите от по-малките населени места;
  • Увеличен брой на неактивни младежи до 29г. възраст, получили предложение за работа или назначени на такава, повишаване на уменията за активно поведение на пазара на труда, придобиване на професионална квалификация, даваща възможност за реализация на пазара на труда и активна работа с представители на етническите общности.

 

 

Родопи в кадър