Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Информация Проекти

Информация за Проекти


Информация по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Родопи в условията на пандемията от COVID-19“

 


Информация за проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи”, реализиращ се съгласно изискванията на  Целева  Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“-2020г.“ за период от 01.05.2020г. до 19.06.2020г.

Удължаване на срока за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община "Родопи" до 24.07.2020г.

Удължаване на срока за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община "Родопи" до 31.08.2020г.

Удължаване на срока за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община "Родопи" до 31.10.2020г.

Удължаване на срока за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община "Родопи" до 31.12.2020г.

 


Информация за Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

 


Информация по проект „Осигуряване на топъл обяд за най-нуждаещото се население на община Родопи“

 


Информация по проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община "Родопи"

 


[11 Януари 2017] На 22 Декември 2016 г. в залата на община“ Родопи“ се проведе встъпителна пресконференция по повод изпълнението на Договор за предоставяне на БФП по ОП „РЧР“


[20 Декември 2016] РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА РОДОПИ, КАНИ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОДОПИ, УЛ. „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ №1А, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РОДОПИ НА: 22.12.2016Г. ОТ 11:00 ЧАСА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ:„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА „РОДОПИ“, ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.002-0030 ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г. [Покана]


[11 Ноември 2016] Община „Родопи“ в партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“


[04 Юли 2016] АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА „РОДОПИ“                Приложение 1


Идентификационна карта за оценка на потребностите за предоставяне на социалната услуга "Личен асистент"

Формуляр за оценка на потребностите от социалната услуга "Личен асистент"

Методика за оценка и подбор на кандидатие за лични асистенти

Методика за оценка на потребностите на кандидат-потребителите на услугата "Личен асистент"


[25 Май 2016] Списък на чакащите кандидати - потребители на социалната услуга "Личен асистент"


[25 Май 2016] Списък на кандидати - потребители на социалната услуга "Личен асистент"


[09 Май 2016] Проект "Обучения и заетост на младите хора" по ОП РЧР: На 09.03.2016г. се сключи договор между Агенция по заетостта и Община "Родопи" ,  в изпълнение на Проект "Обучения и заетост за младите хора" [Публикация]


[19 Февруари 2016] Стартира проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Родопи, с. Ягодово“. [Публикация]


[22 Юли 2015] Община „Родопи“ успешно приключва  дейностите по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в Община Родопи” [Публикация]


[22 Юли 2015] Обучения по ключови компетентности се проведоха за Община Родопи [Публикация]


[14 Юли 2015] На 23 юли 2015 г. от 10.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“ Община Родопи организира заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в Община Родопи“. [Покана] [Публикация]


[06 Юни 2015] На 29 юни 2015 г. от 10.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“ Община Родопи организира пресконференция за представяне на основните цели и дейности по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в Община Родопи“. [Виж цялата публикация] [Покана]


[07 Май 2015] Проведена информационна среща на 05.05.2015г.


[30 Април 2015] Покана за информационна среща


Информация за проведена информационна среща на 28.04.2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в заседателна зала на Кметство - с.Белащица


ПОКАНА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РОДОПИ  КАНИ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
„РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ „ПРОСВЕТА” СЕЛО БЕЛАЩИЦА” ПО ДОГОВОР ЗА БФП № 52/3/3210314 /26.11.2013г., КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОМОЩНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ2007-2013, ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.04.2015г. ОТ 11.00 ЧАСА В КМЕТСТВО НА СЕЛО БЕЛАЩИЦА.


alt

ПОКАНА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РОДОПИ КАНИ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА:

1.ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОДОПИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

2.МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ.

3.ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СА РАЗРАБОТЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ:

„Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвяне и реализация на общински стратегически планове и програми“  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-20/28.11.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЩЕСТВЕНОТО  ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.08.2014Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 11.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ


ОБЩИНА РОДОПИ ЗАПОЧВА ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014 - 2015”


 Община Родопи започва проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено общество”, като за дейностите на лотариен принцип е избраното детско заведение  ЦДГ „Пролет” с. Ягодово. Начинанието се реализира от фондация „Тръст за социална алтернатива”, с подкрепата на фондация „Америка за България”, съвместно със Световната банка. Чрез проекта се насърчава посещаемостта в детските градини и включва деца на възраст 3 – 5 години, които са в неравностойно положение. Ще се работи с родителите и учителите, а детското заведение ще бъде подпомогнато с техническо оборудване. Продължителността на проекта е десет месеца. Това е инициатива в посока образователна интеграция на деца от етническите малцинства.
За ЦДГ”Пролет” с. Ягодово е одобрена интервенцията за предоставяне на безплатен достъп на дете до детската градина.


 

 

Родопи в кадър