Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Профил
Профил

Географско положение

alt     Община "Родопи" е разположена върху Тракийско-Странджанската природогеографска област и съответно - Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район.Община "Родопи" има територия от 524 кв.км и заема около 10%  от площа на Пловдивска област. Има благоприятно природно и климатично разположение: юг-югозапад от град Пловдив; в подножието на северните склонове на планина "Родопи", където заема площ от около 300 кв.км, от Родопските гори между Асеновград, Михалково и Кричим.

На север, североизток Община "Родопи", граничи с общините "Куклен", "Чепеларе" и "Девин". На изток - с община "Асеновград", а на запад с община "Стамболийски".Административно, Община "Родопи" е представена от 21 селища - кметства, кметски наместничества и населени места, 7 от които са планински. Селищата, които формират облика на Община "Родопи"са: Белащица, Бойково, Брани поле, Брестник, Брестовица, Дедево, Злати трап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово.Природните и климатични дадености на Община "Родопи" и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс. Съществуващата инфраструктура създава значими потенциални възможности за развитие на Община "Родопи" като зона за активно влияние в Пловдивска област и Южен централен район.

 

Родопи в кадър